Felhasználási feltételek

A weboldal használatával a jelen szabályzatban leírt használati feltételek automatikusan elfogadottnak tekintendők, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozza át. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozat az AMC Networks Central Europe Kft. közvetlen vagy közvetett érdekeltségi körébe tartozó valamennyi televíziós csatorna egyes tartalmaira is vonatkozik.

Szervereink által rögzített információk:

Szervereink a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Spamming, elektronikus reklám levelek:

A felhasználok egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célokra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

AMC fenntartja annak jogát, hogy tájékoztató anyagokat küldjön azon felhasználóinak, akik a weboldalon regisztráltak, mely regisztrációval tudomásul veszik, hogyaz ilyen információk küldéséhez hozzájárultak. Az ilyen jellegű elektronikus levelek addig továbbíthatóak, ameddig a felhasználó kifejezetten nem tiltakozik ellenük, megtiltva további anyagok küldését, mely letiltására a felhasználónak a „profil beállítás” menüpontban van lehetősége.

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok:

A www.amcnipress.tv oldalon regisztráció szükséges a látogatónak a felületen levő információkhoz történő hozzáféréshez. Minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat kérünk „kötelező”-en megadni. Ebben az esetben a kötelező kifejezés nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy bizonyos mezők kitöltése nélkül a regisztráció sikertelen.

Amikor a weboldalon személyes adatot kérünk a látogatótól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása, értelmezése után szabadon dönthet a látogató arról, hogy megadja-e a kért információkat. A látogatónak azonban tudnia kell, hogy amennyiben nem adja meg a szükségesen kért személyes adatait, úgy az amcnipress.tv oldalra nem tud regisztrálni, így nem tud hozzáférni az oldalon levő információkhoz.

Felhasználó köteles hiteles adatokat megadni a regisztrációs folyamat során, valamint ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következne be. Amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adato(ka)t adott meg, úgy AMC a regisztrációt minden előzetes értesítési kötelezettség nélkül törölheti.

Felhasználó a regisztrációval elismeri, hogy adatszolgáltatása önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint hozzájárul AMC és az általa meghatározott harmadik személy adatkezeléséhez.

Felhasználó kijelenti, hogy a hatályos adatvédelmi rendelkezésekről, az azokból származó jogairól és kötelezettségeiről, jogorvoslati lehetőségeiről, adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről, az adatkezelésre jogosultakról megfelelő tájékoztatással rendelkezik, azokat megértette, valamint kijelenti, hogy az adatszolgáltatása önkéntes.

AMC hatályos Adatvédelmi Szabályzata.

Felhasználó a regisztráció által hozzájárul, hogy az AMCNI CE hírleveleket, műsoraival kapcsolatos marketing célú elektronikus leveleket küldjön a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott, vagy a törvényekben meghatározott célra veszünk igénybe, azokat (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére az üzemeltető automatikusan és visszaállíthatatlan módon megsemmisíti.

A felelősség kizárása:

Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az eletkronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében AMC minden kártérítési felelősséget kizár.

A videók megtekintésekor AMC szerkesztősége nem vállal felelősséget a megtekintés során user oldalon fellépő esetleges technikai problémákért.

Szerzői jogok:

A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában AMC szellemi alkotása, mely így csak bizonyos törvényi korlátok között használható fel.

A weboldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a www.amcnipress.tv weboldalról letöltött tartalmakat kizárólag jóhiszeműen, tisztességesen, az AMC és harmadik fél jogos érdekeit szem előtt tartva, AMC megítélését nem sértő vagy nem csorbító módon használhatja fel, ellenkező esetben a közlés jogosulatlan felhasználásnak minősül. Különösen vonatkozik ez azon esetekre, amikor a letöltött tartalmakon keresztül vagy azok segítségével harmadik személyt vagy AMC-t tünteti fel negatív színben, illetve ha azokat ilyen jellegű környezetben járulékos módon használják fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben AMC ilyet észlel, úgy jogosult felhasználót – annak külön előzetes értesítése nélkül - automatikusan törölni, továbbá felelősséggel tartozik az általa letöltött tartalmak felhasználása során okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, nem vagyoni kárért és/vagy jogsérelemért.

Felhasználó köteles AMC felszólítására haladéktalanul (legkésőbb 1 naptári napon belül) eltávolítani a www.amcnipress.tv oldalról letöltött azon tartalmakat, amelynek felhasználásával szemben AMC bármely okból kifogást emel. AMC az eltávolításra vonatkozó igényét a kifogás megjelölésén túl nem köteles indokolni. Amennyiben a felhasználó által letöltött tartalmak okán, azok használatával összefüggésben AMC-vel szemben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a helytállás kötelezettsége kizárólag felhasználót terheli. Felhasználó köteles megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely AMC-t felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve az AMC-vel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

Felhasználó köteles az általa letöltött tartalmak bármiféle felhasználása során annak forrását pontosan megjelölni.

Vegyes rendelkezések:

AMC jogosult a jelen felhasználási feltételek tartalmát saját hatáskörében bármikor módosítani, így javasoljuk, hogy a weblapot időről-időre ismét tanulmányozza át, hogy mindig a hatályos információk birtokában legyen.

Előforduló hibák:

A honlapon megjelenített információk kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért, illetve naprakész mivoltáért az AMC Networks Central Europe Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

AMC bármikor változtathat a jelen felhasználási feltételeken, mely változtatásról tájékoztatást ad a www.amcnipress.tv weboldalon.

A jelen Felhasználási feltételek, valamint az Adatkezelési Szabályzat tartalmának meg nem ismerése nem mentesíti a felhasználót annak betartására vonatkozó kötelezettsége alól.